Крепост Дуросторум - Дръстър

Силистра, България

Крепостта Дръстър (Римско име Дуросторум) се намира в границите на днешния град Силистра. Най-вероятно градът е възникнал като тракийско селище, на чиято база римляните изграждат голям и добре укрепен град-крепост по река Дунав. Градът процъфтява в първите векове III-II пр.Хр. под името Дуросторум до 238, когато е унищожена от Карпите. По-късно, през VI век, тук се заселват славяни и градът е възобновен под името Дръстър.