Крепост Меджиди Табия

Силистра, България

Крепост Меджиди табия се намира на хълм, южно от град Силистра. Крепостта е най-добре запазеното от всички шест съоръжения на укрепителната система, използвана по време на Кримската (1853 - 1856) и Руско-турската война (1877-1878 г.). Крепостта има шестоъгълна форма и на височина достига до 8 метра. Тя е построена в периода 1841 - 1853 въз основа на планове на немския военен инженер Хелмут фон Молтке, който проектира и друга подобна крепост - Левент Табиа до град Русе. Името на крепостта идва от името на султан Абдул Меджид, посетили обекта през 1847 година.