Природен феномен "Чудните мостове"

Смолян, България

"Чудните мостове" (наричани още "Еркюприя" - от турски "ер" - земя и "кюприя" - мост) са един от най-впечатляващите природни феномени в Родопите. Намират се на около 5 км североизточно от село Забърдо. Предполага се, че образованието е било някога пещера, образувана в мраморния щок от водите на река Дълбок дол, която най-вероятно се е срутила при земетресение. Водите на реката са отнесли падналите късове, образувайки по този начин сегашните два красиви мраморни моста. Горният мост е много внушителен. Широк е около 45 метра, дебелината на свода мy е около 20 мeтра, а пропастта под него достига дълбочина от 45 мeтра. Вторият мост се намира на около 200 м от първия и прилича на тунел с дължина 60 мeтра. Той започва със широк отвор, който постепенно се стеснява и завършва като тясна цепнатина.