Пещера Духлата

Перник, България

Пещера Духлата (позната още като Боснешката пещера) е разположена в местността Джераница (югозападната част на Витоша), на десния бряг на река Струма - между селата Боснек и Чуйпетльово (община Перник). Това е най-дългата пещера в България - 17600 метра. Пещерата е много красива и има една от най-сложните пещерни системи. Дълбока е 53 метра и представлява сложен лабиринт, разположен на 6 етажа, с подземни реки и езера, галерии, тунели, водопади, пещерни зали и синтрови образувания. В пещерата има голямо разнообразие от пещерни образувания - сталактити, сталактони, сталагмити, пещерно мляко, порцеланови бисери, аномални кристали, хеликтити и др.