Римски Амфитеатър

Пловдив, България

Античния театър в Пловдив е разположен в центъра на града, между югозападния склон на Джамбаз тепе и Таксим тепе в стария град. Конструкцията е построена през II век от н.е. по заповед на римския император Траян. Амфи-Театърът е бил разрушен през 5-ти век от хуните на Атила, но в наши дни е възстановен. Античният театър в Пловдив често е домакин на културни и арт прояви през лятото.