Чешми Големият и Малкият Врис

Бургас, България

Големият и Малкият Врис са каптирани извори (чешми), намиращи се в центъра на град Малко Търново и са част от символите на града. Има поверие, че ако гост на града пие вода от Големия врис, се задомява за местен момък/мома и остава в града.Предполага се, че на мястото на извора е имало тракийско светилище на Аполон или на Дионисий-Сабазий.  По-късно изворът е почитан като аязмо на Света Варвара и тук са се отслужвали молебени.