Църква Успение Богородично

Благоевград, България

Църквата "Успение Богородично" в село Огняново е построена през 1835 година. Тя е трикорабна псевдобазилика, наполовина вкопана в земята, с камбанария към западната му част. Църквата е изградена от речни камъни. Църковният иконостас е на панелен тип, с боядисани пана. Показани са сцени от Шестоднева (The Six Days), а северната стена и колонада са покрити със стенописи. Някои от иконите датират от 1863 година.Църквата в село Огняново е художествен паметник на културата с местно значение.