Пещерата на отшелника

Варна, България

"Пещерата на отшелника" се намира на територията на екопарк "Водениците", южно от село Сладка вода. Състои се от една зала с неголяма площ.  Може да бъде достигната лесно по маркирана пътека с дължина около 1км. Точно пред входа се извисява дърво, което обаче не представлява пречка за влизането вътре.