Крепост Лободово кале

Бургас, България

Крепостта Лободово кале е разположена на едноименен хълм - част от веригата Меден Рид, на 7 км южно от местността Бакърлъка, между селата Равадиново и Веселие. По високите точки на рида са открити останки от крепостни стени, строени през XIII-XII в. пр.н.е. от Траките-скирмиани. В наши дни мястото е обрасло с храсти и дървета и е трудно достъпно, а самата крепост се намира предимно под слой с дебелина около 1-2 метра.