Църква Свети Четиридесет Мъченици

Велико Търново, България

Църквата "Св. Четиридесет мъченици" във Велико Търново е средновековна православна църква. Тя е построена през 1230. Църквата се състои от две части - продълговата базилика с шест колони, поставени в два реда, три полукръгли апсиди и един тесен притвор от запад, и от една пристройка, построена по-късно към западната и страна.В църквата "Свети Четиридесет мъченици" се съхраняват едни от най-значимите старобългарски епиграфски паметници, както "Колоната на Омуртаг", "Колоната на  Асен" и гранична колона от крепостта Родосто (днешна Турция) от времето на хан Крум.