Арменска апостолическа църква

Силистра, България

Арменската апостолическа църква "Сурп Аствадзадзин" (на български "Света Богородица") в град Силистра е най-старата арменска църква в България. Информация за изграждането на храма има върху надпис върху камък, открит вкопан в пръстения под на църквата.  Този камък сега е изложен в една от стаите към църквата. Според надписа църквата датира от 1069 г. по арменско летоброене, което по Грегорианския календар е 1620 г. Първото име на църквата е било "Сурп Крикор Лусарович" (на български "Свети Григорий Просветител"). При проучване на храма е установено, че в началото е била изградена основната му част и две от по-малките помещения. Между двете малки стаи е разположен олтарът (върху него не е прието да се оставят изкуствени предмети като цветя, икони и др.).Стените на църквата са изрисувани с картини и икони, нарисувани с маслени бои. Куполът е уникален с изписаните по него стенописи, което е рядко срещано в арменските църкви. В централното помещение, в горната част на южната и северната му страни, има отвори, подредени по точно определен начин за да подобряват акустиката в основната залата. Адрес на Арменската апостолическа църква "Сурп Аствадзадзин": Силистра, ул. К.Арабаджан 45