Храм "Свети Иван Рилски"

Добрич, България

Храмът "Св. Иван Рилски" в село Стожер е новo-построен. Той е изграден на мястото, където се е намирала старата църква. От старата църква е използвана само дървената камбанария.