Национален църковен историко-археологически музей при Светия синод - град София

град София, България

Веднага след Освобождението Светият синод на Българската православна църква излиза с решение да започне една събирателска инициатива за откриване, проучване и събиране на едно място на всичко онова, което е пощадено от времето и османското робство