Скални образования Ритлите

Враца, България

Природният феномен Ритлите се намира в Искърския пролом, северно от село Лютиброд. Представляват варовикови скални образувания с възраст над 120 милиона години. Предполога се, че скалите са се отложили, докато региона тук е бил морско дъно. По-късно, при нагъването на Алпо-Хималайската планинска верига са се образували "Ритлите" в днешния им вид.Образуванията са по брега на река Искър и са като тесни, високи и успоредни една на друга стени, приличащи на ритли на каруца, поради което местното население ги е нарекло "Ритлите".  Най-впечетляващи са четири успоредни отвесни стени на лявия бряг на реката, докато тези по десния са значително по-малки и по-слабо откроени.Върховете на скалите са се оформили като страховити зъбери под влияние на времето и атмосферните условия. Височината им достига на места до 80 метра височина, дебелината им варира от 3 до 7 метра, а дължината им е между 200 и 400 метра. Скалните образования "Ритлите" са обявени за природна забележителност през 1938 година. Недалеч от тях се намира Черепишкият манастир.