Скално светилище и астрономически календар в местност Калугерица

София област, България

Скалното Светилище Калугерица се намира по долината на река Смолска, между селата Байлово и Смолско. To представлява комплекс от четири (най-вероятно в миналото са били повече) пещери в бигорна скала, разположени в ниските части (от 5 до 15 метра над местния ерозионен базис) на V-образното сечение на речната долина. Пещерите са известни сред местното население като като Калугерските или Манастирските пещери. Мястото е наситено с енергия и мистика. Една от теориите е, че това е древно съоръжение (VІ – V хил. пр. Хр.), което е било използвано като "астрономическа обсерватирия" за наблюдения на видимите небесни тела - Слънцето, Луната и звездите. При една от пещерите древните жители са изсекли специална площадка, откъдето са имали идеални условия за наблюдение на Луната. Още личат пробити почти квадратни дупки, които са свързвали визуално пещерите с небето и площадката за наблюдение. Във вътрешността на пещерата археолозите са разкрили около 240 изображения (изсечени или гравирани в скалата), които на пръв поглед приличат на кръгове, но при по-детайлен преглед се открива, че това са различните фази на Луната. Някои от знаците са пълни кръгове, а други с форма на полумесец, в първа или трета четвърт. Особенно атрактивни са изображенията с изпъкнали луни и с нисък релеф, които са относително по-редки и за които се смята, че са изображения на регистрираните лунни затъмнения. Последователните изменения на лунния диск са свързани в групи от знаци, представляващи графични регистрации на определени интервали от време. Разчетените записи показват периоди, свързани с времетраенето на отделни климатични сезони, вегетационни цикли, времето между отделни култови празници и др.Наред със изсечените кръгове и символи от тези древни времена, тук са открити още и кръстове, което показва, че най-вероятно светилището се е ползвало и по време на Християнството.