Параклиса "Свети Никола Летни"

София област, България

Параклисът "Свети Никола Летни" се намира в региона на град Годеч, северно от село Комщица, между махалите Трап и Молак. На това място е имало религиозни обекти още от древността. Най-старите открити останки са от римски храм с два олтара. След III в. на същото място е бил изграден раннохристиянски храм, а през Ранното средновековие - манастир. По време на турското нашествие манастира е разрушен. В началото на XX век (1926 г.) до оброка, върху основите на старата църква, е построен параклиса св. Николай Летни, който през 1970 г. изгаря до основи след пожар. Съществуващият в момента параклис е изграден отново в периода 1992 - 1994г и изографисан през 1998г. Той представлява едноапсидна постройка с голяма арка на западната фасада. До него има изграден навес с маси, където хората се събират на църковни празници и чествания.