Римски форум

Пловдив, България

Римския форум (Агората) в Пловдив е създаден по време на царуването на император Веспасиан през I век и е завършена през II век. Останките от него днес се намират до сградата на Централната поща  в непосредствена близост до античния Одеон. Форумът е заемал площ от 11 хектара и е около него е имало търговски и обществени сгради. Тук са се събирали главните улици на древния Филипопол.