Манастир "Св. Никола Чудотворец"

Велико Търново, България

Арбанашкият Манастир "Св.Никола" е по-големият от двата манастира в село Арбанаси. Разположен е в югозападният край на селото, на около половин километър от другия манастир - Девически манастир "Света Богородица".Манастирът "Св. Никола" е основан по времето на второто Българско царство но след падането на България по османско иго е разрушен от турците. Възобновен е през 1680г., като тогава са построени и сегашните манастирска църква и параклиса "Св. Илия".  Тук могат да се видят много интересни икони от XVIII век - дело на майстори от Тревненската художествена школа. Сред тях са "Св. Никола с житилни сцени", "Огнено възхождение на св. Илия", "Христос Вседържател", "Богородица Пътеводителка" и др.В наши дни Арбанашкият манастир "Св.Никола" е постоянно действащ.