Тракийско скално светилище Белинташ

Пловдив, България

Тракийското светилище Белинташ (или Беланташ) е разположено на върха на скален масив със същото име в Родопите, на 30км югоизточно от Асеновград, между селата Сини вир (несъществуващо вече като самостоятелно село) и Мостово.Към върха на Белинташ се достига по каменни стъпала, отвеждащи до площадка, където се виждат издълбани кръгли отвори, обредни урни, корита с улеи, ниши и стъпала, които според някои образуват карта на звездното небе. Тук могат да са видят и два резервоара с дълбочина 2,5 метра и диаметър 1,6 и 1,9 метра, които са се използвали при обредни ритуали.Предположенията са, че това е култов храм на бог Сабазий на Тракийското племе беси, като информация за светилището може да се открие още в писанията на обявения за баща на историята Херодот, в неговата книга "История".В подножието на скалата са намерени старинни гробове, а на близък склон - следи от зидове и енеолитна, къснобронзова и ранножелязна керамика.През лятото на 2006 година група туристи от Пловдив откриват върху скалата знаци за които се спори дали са автентичен древен надпис или естествени природни глифи.Tракийскотo скално светилище Белинташ е паметник от национално и от световно значение.